Joukkueen toimihenkilöt

Joukkueen toimintaa pyörittävät pelaajien vanhemmat. Vanhemmat vallitsevat keskuudestaan joukkueenjohtajan, rahastonhoitajan sekä huoltajan/huoltajat.

Joukkueenjohtaja (Jojo)

Joukkueenjohtaja johtaa joukkueen toimintaa ja toimii linkkinä seuran, valmentajan ja vanhempien välillä. Jojo huolehtii tiedottamisesta, yhteydenpidosta, taloudesta yhdessä rahastonhoitajan kanssa sekä ilmoittautumisista tapahtumiin ja muista yleisistä asioista.

Valmentaja ja apuvalmentajat

Joukkueen valmentajan valitsee seuran Valmennuspäällikkö sekä Valmennustyöryhmä. Valmentaja tekee valmennus- ja kausisuunnitelman ja toteuttaa sitä yhdessä apuvalmentajan(jien) kanssa. E-ikäluokasta (10-vuotiaat ja vanhemmat) alkaen valmentajalta edellytetään ikäluokkakohtaista valmentajatutkintoa.

Rahastonhoitaja (Raho)

Rahastonhoitaja huolehtii joukkueen taloudesta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.

Huoltaja

Huoltajan tehtävänä on huolehtia varusteista, pelaajien neuvomisesta varuste- ja ruokailuasioissa sekä ensiavusta.

Vanhemmat

Vanhempien rooli on tukea ja kannustaa pelaajaa.

Joukkueen toimihenkilöt muodostavat joukkueen JOHTORYHMÄN ("hallitus") joka yhdessä päättää ja hoitaa joukkueen juoksevia asioita.