Seuran pankkitilit

Jokaisen joukkueen tulee pitää kirjaa joukkueen rahankäytöstä. Joukkueelle on hankittu seuran puolesta pankkitili jonka käytöstä vastaa joukkueen rahastonhoitaja yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Kaikki joukkueen rahaliikenne tulee kulkea joukkueen tilin kautta, seuran ulkopuolisia tilejä joukkueella ei saa olla seurakäytössä.

Pankkitilien käyttöoikeudet (sekä myös avaamiset ja lopettamiset) haetaan seuralta. Hallitus ja joissain tapauksissa seuran pääkäyttäjä pankkipalveluissa voi myöntää tilinkäyttöoikeudet (verkkopankki-, pankkikortti- tms oikeudet) johtoryhmän jäsenille siinä laajuudessa kuin joukkue katsoo sen olevan tarpeen.

Kaikkiin tilinmuutoksiin tarvitaan aina tarkat tiedot henkilöistä, joille annetaan tai poistetaan oikeuksia. Hakemusta varten tulee jokaisesta tiliin liittyvästä henkilöstä toimittaa seuralle seuraavat tiedot - (*) = pakollinen tieto:

  • nimi (*)

  • syntymäaika + hetun loppu (*) TEKSTIVIESTILLÄ numeroon 044 311 9701 (ARI)

  • postiosoite

  • puhelin (mobile!) (*)

  • sähköpostiosoite (*)

  • tarvittavat oikeudet (tilinkäyttö-, verkkopankki- tai maksukorttioikeudet ja korteista vielä mahdolliset rajoitukset, esim nostot per kk)

Seuran pääkäyttäjät hoitavat hakemukset sähköisesti pankkiin ja tarvittaessa pankista ollaan yhteydessä asianosaiseen. Heti kun asia on käsitelty pankissa, tulee siitä ilmoitus asianosaisten sähköpostiin ja samalla myös pyyntö käydä allekirjoittamassa tarvittavat asiakirjat SÄHKÖISESTI. Allekirjoittamista varten tarvitset verkkopankkitunnukset (OMAT HENKILÖKOHTAISET, PANKISTA RIIPPUMATTA) joilla kirjaudut Osuuspankin allekirjoituspalveluun - https://allekirjoitus.op.fi.

Tilinkäyttöoikeuksien lakkauttaminen hoituu hieman helpommin. Käyttäjä itse voi ilmoittaa luopuvansa tilinkäyttöoikeuksista verkkopankissa TAI joukkueen johto voi ne ilmoittaa suoraan seuran pankkivastaavalle.

Tilin lopettaminen

Tilit joudutaan jossain vaiheessa aina lopettamaan (tilit eivät periydy joukkueelta toiselle!). Tässä on ollut isoja puutteita toimintatavoissa, mistä johtuen seuralla on ollut kirjanpidossa "haamutilejä". Niitä ei ole pystytty poistamaan, koska tilin lopettamisesta ja loppusaldosta ei ole olemassa mitään pankilta saatua tositetta.

Jatkossa tilin lopetukset tulee hoitaa asianmukaisesti. Toimi seuraavasti:

  • Ilmoita tilin lakkauttaminen seuran pankkiyhteyksistä vastaavalle henkilölle (joko toiminnanjohtaja tai seurasihteeri)
  • Seura hoitaa lopetuksen edellyttäen että kaikki tiliin liittyvä tiliöintiaineisto on toimitettu seuralle eikä tilillä ole erääntyviä menoja.

Mikäli tilillä on rahaa ennen lopetusta, tulisi se käyttää joukkueen sisällä. Muussa tapauksessa rahat tulee siirtää lopetuksen yhteydessä joko seuran päätilille TAI jos kyseessä on siirtyminen 16- tai vanhempaan ikäluokkaan jollekin ko joukkueista jonne pelaajia siirtyy.