Kauden 2019 hallintokulut ja -tulot

Kauden 2019 tilinpäätös on valmistunut ja tässä artikkelissa käydään läpi kauden tulo- ja kulurakennetta. Hallinnon rahaliikenne hoidetaan kokonaan seuran päätilin kautta. Tili toimii myös "välitystilinä" joukkueiden maksuliikenteelle osassa tapahtumia, joita joukkueiden tileiltä ei voi hoitaa suoraan. Näitä ovat esimerkiksi kaikki palkkatuloihin rinnastettavat maksut ja palkkiot. Samoin kaikki koontilaskut, jotka tulevat seuralle, maksetaan päätilin kautta ja maksuosuudet kerätään osallisilta joukkueilta sisäisinä siirtoina.

Hallinnon kulut katetaan pääosin pelaajilta perittävällä seuramaksulla. Hallinto saa tuloja myös muista kanavista kuten esimerkiksi avustukset (Oulun kaupunki, Palloliitto, OKM jne.) Hallinnolle kertyy myös tuloja mainos- ja yhteistyösopimuksista, fanituote- ja varustemyynnistä, lahjoituksista sekä erilaisten tapahtumien järjestämisestä (OGC, taitokilpailut, jalkapallokoulut/-leirit jne).

Oulun Naisfutis ry on rekisteröity yhdistys. Yhdistys rahoittaa toimintansa toimintaan saamilla tuloilla sekä yhdistyksen jäseniltä kerättävällä jäsenmaksulla. Maksujen täytyy kattaa yhdistyksen toiminnan edellyttämät menot. Jäsenmaksujen, tai kuten ONS:ssa kerättävän toimintamaksun (kausimaksun), tulee kattaa kulut niiltä osin, kuin muuta rahoitusta ei ole saatavilla.

Kausi 2019

Tulot

Kuten muinakin vuosina, seuran toiminnan pääasiallinen rahoitus tulee pelaajilta kerättävistä kausimaksuista. Kausimaksun suuruus vaihtelee ikäryhmittäin. Maksu kasvaa ikäryhmittäin mentäessä nuoremmista ikäluokista vanhempiin. Maksujen porrastus on pitkälle ”seurapoliittinen” päätös; käytännössä hallinnon kustannukset per pelaaja on kaikissa ikäryhmissä sama. Joukkuemaksut taas seuraavat joukkueen kulurakennetta ja siirryttäessä vanhempiin ikäryhmiin myös kustannukset nousevat (pelimatkat, sarjamaksut, varusteet yms).

Alla on esitetty kauden 2019 tulot pääpiirteittäin. Alle 1000€:n yksittäisiä tulotilejä on yhdistelty isommiksi kokonaisuuksiksi. Tarkemman menotaulukon löydät tästä linkistä >

2019 tulot

Tulopuolella oleva ”Sisäiset siirrot” -tili pitää sisällään seuran muilta tileiltä siirrettyjä varoja. Suurin erä on OGC -turnauksen tuotto, n.13500€. Loput ovat pääasiassa hallinnon tilin kautta maksettavia joukkueiden menoja (mm. kenttävuokrat, erotuomaripalvelut yms.).

Menot

Seuran suurin menoerä on palkkakulut. Todelliset palkkamenot ovat kuitenkin pienemmät kuin mitä alla olevasta piirakasta käy ilmi. Esimerkiksi kaudella 2019 seura sai palkkatukea kahdelle seuran valmentajalle: talenttivalmentajan palkka tulee Palloliitolta, seuran maksettavaksi jää vain työnantajakulut (palkkakuluista noin 1/5). Lisäksi yksi valmentaja on ollut seuralla oppisopimuskoulutuksessa ja sen palkkakuluihin on saatu tukea Oulun Kaupungilta. Palkkakuluissa on laskettu kaikki palkkaukseen kohdistuneet menot (palkka,eläkemaksut, vakuutukset ja verot). Kausimaksuista kustannettu palkkaosuus on noin 60% palkoista, loput noin 40% on tukirahoilla kustannettuja.

Tarkempi erittely tästä linkistä >

2019 menot