Tiedote sopeuttamistoimenpiteistä

Seuran johtokunta on käynyt läpi seuran toiminnan ylläpitoa ja sopeuttamistoimenpiteitä, joihin joudumme ryhtymään seuran toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi COVID -19 -epidemiasta johtuvien toiminnan rajoitteiden aikana.

Seura on hakenut työntekijöiden palkkakulujen tueksi Palloliiton 30.3 avaamaa Korona-avustusta, joka perustuu seuran päätoimisten työntekijöiden määrään. Olemme saaneet myöntävän päätöksen tuesta ja se tullaan ehtojen mukaisesti hyödyntämään palkkakuluihin poikkeustilan aikana.

Koska seuran toiminta on nyt vallitsevissa olosuhteissa oleellisilta osin pysähdyksissä, joudumme aloittamaan lomautustoimet seuran palkattujen toimihenkilöiden osalta.

Näillä toimilla, vaikkeivat ne millään tavoin helppoja olekaan, voimme keventää pelaajilta kerättävää seuramaksua poikkeustilan aikana ja toivottavasti mahdollistaa pelaajien jatkamisen mukana seuran toiminnassa myös poikkeustilan jälkeen.

Toteutettavat sopeuttamistoimenpiteet ja kevennetyn seuramaksun suuruus ilmoitetaan lähipäivien aikana.

 

Ystävällisesti,

Juha Isomaa

Oulun Naisfutis ry, puheenjohtaja