Header uutiset

Seuramme on syksystä 2023 alkaen pilotoinut kansainvälistä perhefutis-konseptia. Perhefutis on maahanmuuttajille lapsineen ja suomalaisille perheille lapsineen suunnattu yhteinen harrastevuoro, joka mahdollistaa vanhempien ja lapsien yhteisen toiminnan kotoutumisen tukemiseksi matalalla kynnyksellä.

Aloitimme perhefutisryhmät sekä äitien ja lasten yhteisen kuntofutisryhmän Ukrainan sodan syttymisen jälkeen tarkoituksenamme tarjota sotaa paenneille perheille mahdollisuuden liikkua lasten kanssa yhdessä ja samalla tutustua oululaisiin perheisiin.

Tällä hetkellä perhefutisryhmät kokoontuvat helposti saavutettavilla asuinalueilla ja toimivat matalankynnyksen kohtaamispaikkoina perheille.

Läpimurtosäätiön apuraha mahdollistaa perhefutis-toiminnan vakinaistamisen osaksi seuran pysyviä toimintoja sekä äitien & lasten yhteisen kuntofutisryhmän jatkokehittämisen.

Haluamme kiittää Läpimurtosäätiötä suuresti tuesta & teemme parhaamme saadaksemme ryhmät vakiintumaan Ouluun muuttaneiden perheiden kotoutumisen tueksi❤️