Header uutiset

Oulun Naisfutiksen muutosneuvottelut saatiin päätökseen torstaina 14.12.2023. 

Tarpeesta käynnistää muutosneuvottelut on päätetty hallituksen ylimääräisessä kokouksessa 3.10.2023. Työnantajan toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa tarkoituksenmukainen organisaatio. Tavoitteena on noudattaa Palloliiton uuden laatujärjestelmän mukaista organisaatiota, ja kehittää seuran toimintaa toiminnalliset ja taloudelliset näkökulmat huomioiden. Muutosneuvottelut on pidetty suoraan asianomaisten kesken, koska muutokset koskevat yksittäisiä työntekijöitä. Muutosneuvotteluiden tuloksena seuran valmennuspäällikön ja seurasihteerin tehtävät lakkautetaan. Muutokset toteutetaan tehtäväkohtaisella aikataululla.

Vaikka valmennuspäällikön ja seurasihteerin tehtävät päättyvät, seura haluaa korostaa heidän korvaamatonta panostaan seuran kasvun ja menestyksen rakentamisessa. Seuran johto haluaa kiittää lämpimästi valmennuspäällikkö Jukka Dunderia ja seurasihteeri Ari Kannasmaata heidän sitoutumisestaan ja panoksestaan seuran eteen. Heidän työnsä jättää pysyvän jäljen seuran historiaan.